Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Meekspictures zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Meekspictures ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Kopierechten

Alle Kopierechten zijn voorbehouden aan Meekspictures/Nienke Meek All copyrights by Meekspictures/Nienke Meek.

Niets uit deze webpagina mag worden verspreid door middel van druk, internet, kopiëren of welke andere vorm dan ook. Op deze website is het auteursrecht van toepassing, alsmede het intellectuele eigendomsrecht. Misbruik van kopierechten is strafbaar.
Voor eventuele toestemming om te mogen kopiëren of het overnemen van informatie uit deze website, of het koppelen van (informatie uit) pagina’s met uw eigen website, dient u toestemming te vragen bij Nienke Meek via: nienke@meekspictures.nl

Privacyverklaring van Meekspictures

In deze privacyverklaring kun je nalezen hoe bij Meekspictures met je persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Wat voor gegevens verzamelt Meekspictures?

Meekspictures verzamelt gegevens die zij ontvangt wanneer je informatie aanvraagt, wanneer je je inschrijft voor een cursus, netwerk of activiteit, of wanneer je op een andere manier contact opneemt.

Meekspictures verwerkt bij inschrijvingen de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

 • Wanneer je informatie aanvraagt gebruiken we je gegevens om de gevraagde informatie te versturen en om je op de hoogte te houden over cursussen en activiteiten van Meekspictures.
 • Verder houden we je via nieuwsbrieven op de hoogte van ontwikkelingen bij Meekspictures.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Het afhandelen van betalingen.

Bewaartermijn

De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben verkregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen.

Wijzigen gegevens

Meekspictures biedt je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt. Stuur een mail naar nienke@meekspictures.nl met een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging of verwijdering van je persoonlijke gegevens.

Derden

Zonder toestemming van de persoon zelf worden de gegevens zoals boven beschreven niet aan derden verstrekt.

Beveiliging van de gegevens

Meekspictures neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevens worden uitsluitend via beveiligde verbindingen verstuurd. Verder zijn de servers voorzien van up-to-date beveiligingssoftware.

Klachten

Als je vindt dat Meekspictures ondanks alle waarborgen niet goed met jouw gegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt over deze Privacyverklaring of wanneer je geen informatie (meer) wilt ontvangen, dan kun je contact opnemen via:
Email: nienke@meekspictures.nl, telefoon: 06-21572945 of via ons contactformulier.