Groepsportret

Belangrijk bij een groepsportret is dat ieder in evenredige verhouding in het beeld komt te staan. Dat vraagt regie en goede voorbereiding. Daarbij zet ik de groep in een bepaalde context die bij hun leven past. Eventueel voeg ik er elementen bij die voor de personen waar het om gaat heel herkenbaar zijn. Zo maak je een documentair beeld die in een zekere tijdsgeest past.